InBáze, z.s.

Veřejná sbírka na pomoc migrantům v ČR

Veřejná sbírka na pomoc migrantům v ČR je určena na:

  • podporu žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou a cizinců se všemi ostatními typy pobytu
  • podporu konkrétních klientů InBáze, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, a se kterými dlouhodobě pracujeme v Komunitním centru InBáze
  • pomoc klientům v existenční nouzi (příspěvek na jídlo, bydlení, ošacení, dopravu)
  • v případě nedostatku finančních prostředků přispět na léčebné výdaje, výdaje spojené s uložením ostatků těchto klientů
  • podporu osobního rozvoje dětí migrantů (mimoškolní zájmová činnost, nákup školních pomůcek) a na podporu zvyšování kvalifikace a pracovního uplatnění.

Sbírka na podporu paní Sofie a jejího manžela

číslo transparentního účtu: 633756/5500 (variabilní symbol 20161 a do zprávy Sofie)

Milí přátelé,
jmenuji se Sofie a pocházím z Izraele. S manželem jsme přicestovali do České republiky před 8 lety. Společně jsme podnikali v oblasti výuky cizích jazyků, fyzioterapie a akupunktury.
Od roku 2011 se nám v podnikání přestalo dařit. Bohužel jsme v té době neměli dost peněz, abychom se vrátili do Izraele a začali úplně od začátku. Nemáme tam už žádné blízké, kteří by nám pomohli. O oficiální podporu ze strany Izraele jsme požádali několikrát, nedostali jsme však žádnou odpověď, stejně tak naši žádost o pomoc odmítla i česká židovská obec.
Snažili jsme se pracovat dále, ale už jsme nedokázali platit zdravotní pojištění a další povinnosti. Můj manžel v důsledku stresu prodělal mozkovou cévní příhodu a u mě se naplno rozvinula cukrovka 1. typu, jelikož jsem se o manželovo zdraví velice bála. Poslední peníze, které jsme měli, jsme utratili za léky pro manžela a pro mě. Bylo to pro nás velmi drahé, protože jsme již neměli zdravotní pojištění.
Od roku 2014 zbytky naší klientely zlikvidovaly sankce proti Ruské federaci. Tehdy jsme zaznamenali odliv klientů, jelikož si již nemohli dovolit platit za naše služby. V důsledku toho jsme ztratili všechno – klienty, práci, bydlení a poslední peníze.
Jediné východisko z této zoufalé situace se nám zdála sebevražda. Pomoc se k nám však dostala včas a bohudíky jsme dnes naživu. Teď znovu čelíme stejné situaci bez budoucnosti, prostředků a od 01. 08. 2016 i bez střechy nad hlavou.
Žádáme Vás tímto o pomoc, protože se chceme znovu postavit na vlastní nohy. Budeme velice vděčni za jakoukoliv Vaší podporu. V současnosti potřebujeme prostředky na koupi jídla, léků na zmírnění diabetu, běžných denních potřeb, poplatku na obnovení cestovního dokladu a případný návrat do Izraele. Za veškerou Vaší podporu děkujeme.

Sbírka na podporu Sagara Puriho

PODAŘILO SE NÁM VYBRAT CELOU ČÁSTKU! DĚKUJEME!

„Dobrý den, jmenuji se Sagar Puri a narodil jsem se v roce 1991 v Kathamdu v Nepálu.

V České republice jsem od 1. dubna 2015 začal studovat na České zemědělské univerzitě v Suchdole – fakulta ekonomie a managementu, bakalářský program Systémové inženýrství a informatika.  Vše bylo v pořádku, v Praze se mi moc líbí, je tu moc hezky, našel jsem si zde přátele, naučil se první slova v češtině. Domníval jsem se, že vše bude perfektní. Bohužel, koncem měsíce dubna moji zem, moje město, kde jsem žil s rodinou a kde moje rodina stále žije, postihlo katastrofické zemětřesení. Tato událost změnila celý můj život. Dlouhou dobu se mi nepodařilo spojit se s nikým z rodiny, nakonec jsem se v polovině června 2015 spojil se svou matkou. Dozvěděl jsem se, že má rodina žije nyní v provizorním táboře, kam byla evakuována, ve stanu. Také jsem se dozvěděl, že rodina je v tak tíživé situaci že mne nemůže podporovat nadále při mých studiích, neboť jsou sami zcela bez prostředků. O vše přišli následkem zemětřesení a jsou rádi, že vůbec žijí. Celé město je v troskách, všude nyní vládne panika, bezmoc a nic nefunguje. Bohužel díky tomu jsem se dostal do velmi tíživé lidské a finanční situace. Nemám finanční prostředky na uhrazení studia, ubytování, stravy a není kam se vrátit a není zjevně ani nikdo, kdo by mi mohl pomoci.  Jsem sám.
Universita po mě žádá zaplatit za další školné (studuji program v anglickém jazyce, což je zpoplatněno), je třeba platit ubytování, stravu… a já nemám z čeho, neb mi moje rodina neposlala žádné finanční prostředky a jako cizinec v režimu dlouhodobého pobytu se nemohu obrátit na pomoc v rámci systému sociálního zabezpečení České republiky. Nyní přežívám jen díky pomoci přátel.

 

Prosím Vás uctivě o pomoc. Jsem pro mě v bezvýchodné situaci a prosím o vízum strpění na území České republiky, jelikož si další studium v tuto chvíli nemohu dovolit, a nemám se vlastně ani kam vrátit.

 

S ohledem na situaci v Nepálu a mém rodném městě a moji životní situaci, bych velmi rád zůstal dlouhodobě žít v České republice. Cítím se tu dobře, líbí se mi tady, mám zde nové přátelé. Česká republika se pro mě stala druhým domovem.

 

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se budu snažit nalézt si pracovní uplatnění a povolení k zaměstnání abych si mohl na živobytí a studium vydělat. O co žádám je alespoň pomoc se zaplacením nájemného na koleji na měsíc červenec a srpen, než se mi podaří najít si zaměstnání či alespoň brigádu.

 Nájemné činilo 7 000 Kč (2x 3 500 Kč za dva měsíce).

SOS pro rodinu paní Fatimy

PODAŘILO SE NÁM VYBRAT CELOU ČÁSTKU! DĚKUJEME!

„Jmenuji se Fatima Paykhaeva, pocházím z Čečenska, avšak posledních 10 let žiji se svou rodinou v České republice. S manželem a našimi pěti dětmi bydlíme v pronajatém bytě v domě v Praze 5 (Radotín).

Od útěku ze své země v roce 2005 jsem prošla dvěma neúspěšnými azylovými řízeními, nyní od října 2014 čekám na udělení trvalého pobytu, což k mé smůle znamená, že do doby než jej s manželem a dětmi získáme, nemáme povolení pracovat (ačkoliv jsme do doby, než nám byla poslední žádost o azyl zamítnuta, toto povolení měli a oba jsme pracovali).

Byli jsme obyčejná rodina, která vždy skromně vystačila s tím, co měla. Nyní čelíme každý měsíc ze strany cizinecké policie kontrolám, zda máme v pořádku víza, která po dobu čekání na trvalý pobyt musíme neustále prodlužovat, což je pro nás z finančního hlediska velmi nákladné. Navíc jsme v tuto chvíli nuceni uzavírat komerční (smluvní) pojištění, jelikož se na nás zamítnutím azylu a dosud nerozhodnutou žádostí o trvalém pobytu nevztahuje systém veřejného pojištění.

O pomoc jsme žádali již na sklonku února 2015, tehdy jsme doufali, že vše dopadne dobře, a že touto dobou budeme mít celá rodina trvalý pobyt a opět začneme žít jako normální rodina. To se však nestalo, ba naopak. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, které rozhoduje o všech pobytových záležitostech cizinců, dosud nevydal o trvalém pobytu rozhodnutí, což intenzívně řeším s advokátem Mgr. Pavlem Čižinským, který v této věci podal žalobu k soudu. Navíc mému manželovi v dubnu bylo vízum zamítnuto z důvodu, že jsem se obrátila s prosbou o pomoc na nevládní organizaci, kdy jsem díky její pomoci a pomoci lidí, kterým můj příběh nebyl lhostejný, mohla uhradit tehdy požadované zdravotní pojištění. Nyní celé situaci čelím znovu.

Současné pojištění máme uzavřené do 31. 5. 2015. Jelikož nechceme už ponechat nic náhodě, podali jsme s manželem a dětmi žádost o dlouhodobý pobyt, pro nějž však musíme Odboru azylové a migrační politiky doložit uzavřené pojištění na celý rok. V tuto chvíli (i se slevou ve výši 50%) však celkové náklady na zdravotní pojištění sahají do výše 31 500,- Kč.“

SOS pro Magomeda na koupi invalidního vozíku

PODAŘILO SE NÁM VYBRAT CELOU ČÁSTKU! DĚKUJEME!

Velmi tímto děkujeme Kontu Bariéry za finanční podporu ve výši 16 363 Kč, která bude použita ke koupi nového invalidního vozíku pro Magomeda.

Částka 3 500 Kč, která byla na transparentní účet zaslána od individuálních dárců, bude použita na ozdravný pobyt Magomeda v lázních. Velmi děkujeme všem dárcům za podporu!

Mago v posledním roce začal rychle dospívat, v současné době je třeba vyměnit jeho dětský invalidní vozík za nový. Je objednán nový vozík pro dospívajícího chlapce, u kterého předpokládáme, že vydrží delší dobu. Celková cena nového invalidního vozíku je 56.383 Kč. Vozík je z větší části hrazen pojišťovnou. Spoluúčast rodiny v současné době činní 16.363 Kč. 

Příběh Magomeda:

Šestnáctiletý Magomed se narodil za dramatických okolností během války v Čečensku. Matka se s malým Magem přestěhovala do České republiky, když mu byli čtyři roky. Otec zemřel na válečná zranění.

Mago trpí od dětství spastickou kvadruplegickou mozkovou obrnou a epilepsií a je připoután na invalidní vozík. Společně s matkou navštěvuje denní stacionář. Zdravotní stav Magomeda vyžaduje celodenní péči. Mago má velmi úzký vztah se svou mámou, která péči o něj věnuje prakticky veškerý svůj čas.

Mago v posledním roce začal rychle dospívat, v současné době je třeba vyměnit jeho dětský invalidní vozík za nový. Je objednán nový vozík pro dospívajícího chlapce, u kterého předpokládáme, že vydrží delší dobu. Celková cena nového invalidního vozíku je 56.383 Kč. Vozík je z větší části hrazen pojišťovnou. Spoluúčast rodiny v současné době činní 16.363 Kč. 

SOS pro rodinu paní Fatimy

PODAŘILO SE NÁM VYBRAT CELOU ČÁSTKU! DĚKUJEME!

Paní Fatima a její rodina čekají na rozhodnutí o udělení trvalého pobytu, které by mělo přijít během následujících týdnů. Jejich aktuální pobytový status (strpění) jim nedovoluje pracovat, ale zároveň jsou nuceni si platit komerční zdravotní pojištění. To činí pro celou rodinu 12 000 na tři měsíce. Tuto částku však nyní nemají. Pakliže nebudou pojištěni, tak je zde vysoké riziko zamítnutí žádosti o trvalý pobyt. Pomozme jim tuto kritickou  chvíli překonat!

Příběh paní Fatimy jejíma očima:

„Jmenuji se Fatima Paykhaeva, v České republice žiji již téměř 10 let. Od roku 2006, kdy jsem se svou rodinou uprchla ze své země, jsem prošla dvěma neúspěšnými řízeními o udělení mezinárodní ochrany. Nyní čekám několik měsíců na vyřízení žádosti o trvalý pobyt. Smůlou pro mne a mou rodinu je, že při svém aktuálním pobytovém statusu nemohu být zaměstnána, ačkoliv jsme dosud i s manželem pracovali (než byla má poslední žádost o azyl v r. 2014 zamítnuta). Byli jsme obyčejná rodina, skromně jsme vyžili s tím, co jsem já a můj manžel vydělali. To se však v posledních několika měsících změnilo. Každý měsíc mne a mou rodinu kontrolují příslušníci cizinecké policie, zda máme v pořádku svá víza – každou chvíli očekáváme rozhodnutí o udělení trvalého pobytu. Jelikož se na mne a mou rodinu v této situaci nevztahuje systém veřejného zdravotního pojištění, jsme nuceni si hradit tzv. komerční (komplexní) pojištění, které beztak neplní svůj účel, neboť v případě nouze je nám řečeno, že požadovanou lékařskou péči z pojistného hradit nelze. V tuto chvíli máme s rodinou uzavřené zdravotní pojištění u pojišťovny Slavia do konce měsíce února. Poté jej budeme muset opět prodloužit a to do doby, než bude rozhodnuto o udělení trvalého pobytu, k čemuž by mělo dojít v řádech týdnů. Pojištění pro celou mou rodinu na tři měsíce činí 12 000,- Kč, které přirozeně jako rodina bez zaměstnání nemáme. Pokud si však neprodloužíme své zdravotní pojištění, nebudou nám současná vízová oprávnění prodloužena, což může vést k zamítnutí trvalého pobytu, o který tak usilovně bojujeme.“

SOS pro miminko Feruze

PODAŘILO SE NÁM VYBRAT CELOU ČÁSTKU! DĚKUJEME!

Šest dní v inkubátoru za 7 tisíc korun denně – i s další péčí vstoupil Feruz na svět s dluhem 55 925,- Kč. Feruz, v překladu vítězný, se narodil předčasně. Má smůlu v tom, že jeho rodiče nemají české občanství, ani trvalý pobyt. Narodil se tak bez pojištění. „Doufala jsem, že se nám to vyhne,“ říká matka Feruze, Zulfiya Hudayberganova. Ta se dlouhodobě angažuje v Kampani za zdravotní pojištění migrantů, která usiluje o zahrnutí mimo jiné i dětí cizinců do veřejného zdravotního pojištění. Dobrá zpráva alespoň je, že je Feruz zdravý a po propuštění z nemocnice byl pojištěn. Pro jeho rodinu je však dluh velkou finanční zátěží.

Vyloučení části dětí cizinců ze systému veřejného zdravotního pojištění kritizoval mimo jiné i Výbor OSN pro práva dítěte. Na svém zasedání v roce 2011 se vyjádřil následovně: „Výbor je znepokojen tím, že dětem cizinců je bráněno v přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění a je na nich požadováno, aby si zařídily soukromé zdravotní pojištění za podstatně vyšších nákladů. Výbor je rovněž znepokojen tím, že děti cizinců, jež trpí vážnými onemocněními, jsou často odmítány soukromými poskytovateli zdravotního pojištění, a proto nemají přístup ke zdravotním službám a péči.“

SOS pro miminko Temuulen

Temuulen se narodil mongolským rodičům ve fakultní nemocnici v Brně. První dva měsíce strávil v inkubátoru a po dalším ošetření, když se vrátil domů, přišel z nemocnice účet na více než 800 000,- Kč. Zdravotní pojištění neměl ne proto, že by rodiče nechtěli. Rodiče tu žijí čtyři a půl roku, pracují a mají dlouhodobý pobyt. O trvalý pobyt, díky kterému by všichni mohli být v systému veřejného zdravotního pojištění, mohou žádat až po pěti letech. Takto byl Temuulen odkázán na komerční pojištění, ale to může dítě získat až po narození. Vzhledem ke zdravotním komplikacím s ním nebyla žádná zdravotní pojišťovna ochotna uzavřít komerční pojištění. Peníze ze sbírky byly určeny pro splácení dluhu za nemocniční ošetření.

 

Vyúčtování za 1.rok sbírky,  24.5. 2014 – 30. 6. 2015

 

Hrubý výtěžek sbírky                                     76.654,01 Kč

příspěvky na účet                                          51.493,04 Kč

počáteční příspěvek InBáze, z.s.                    25.158,12 Kč

Použití čistého výtěžku                                  54.745,00 Kč

Čistý výtěžek k dalšímu použití                      20.920,45 Kč