InBáze, z.s.

31. 5. 2018 SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ

8. května 2018 | Aktuality

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE, PRINCIPY PRÁCE PEDAGOGŮ S DĚTMI S OMJ V MŠ

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Bude probíhat převážně interaktivní formou a povede ho expert na interkulturní komunikaci, pedagog a logoped z MŠ s dlouholetou praxí v dané problematice a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.

CO JE OBSAHEM SEMINÁŘE?

  • Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci s dětmi s OMJ.

  • Sdílení dobré praxe vybraných mateřských školek se zkušenostmi se začleňováním dětí s OMJ, specifika práce s dětmi s OMJ a jejich rodinami, řešení modelových situací, možnost diskuze nad konkrétními problémy při vzdělávání dětí s OMJ.

  • Představení podpůrných služeb pro rodiny a děti migrantů (NNO, sociální služby, mimoškolní programy) a nabídky jejich využití v rámci spolupráce se školkami.

ROZSAH

  • 6 vyučovacích hodin

POČET ÚČASTNÍKŮ

  • max. 20 pedagogických pracovníků na 1 semináři

Termín konání: 31. května 2018

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 2

Jedná se o otevřený seminář, na který se mohou hlásit jak jednotlivci, tak více pedagogů z jedné školky.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

Seminář je zdarma.

KONTAKTNÍ OSOBY

Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, 775 277 388

Jana Remenárová, remenarova@inbaze.cz, 603 820 210

Projekt Mosty k Porozumění je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.

logo