InBáze, z.s.

25. 1. 2018 SEMINÁŘ pro pedagogické pracovníky MŠ

27. prosince 2017 | Aktuality

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE, PRINCIPY PRÁCE PEDAGOGŮ S DĚTMI S OMJ V MŠ

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Seminář probíhá převážně interaktivní formou a vede ho expertka na interkulturní komunikaci Dr. Dana Moree, pedagožka a logopedka z MŠ s dlouholetou praxí v dané problematice a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.

OBSAH SEMINÁŘE JE ZAMĚŘEN NA

  • Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci s dětmi s OMJ.
  • Specifika práce s dětmi s OMJ a jejich rodinami, podpora inkluze těchto dětí do českého vzdělávacího systému.
  • Řešení modelových situací, možnost diskuze nad konkrétními problémy při vzdělávání dětí s OMJ, příklady dobré praxe.
  • Představení podpůrných služeb pro rodiny a děti migrantů (NNO, možnosti doučování, sociální služby, mimoškolní programy) a nabídky jejich využití v rámci spolupráce se školkami.

ROZSAH

  • 6 vyučovacích hodin

POČET ÚČASTNÍKŮ

  • 8 – 15 pedagogických pracovníků na 1 semináři

Účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

VYPSANÉ TERMÍNY PRO ROK 2018

PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Termín konání: 25. ledna 2018

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

 

Jedná se o otevřený seminář, na který se mohou hlásit jak jednotlivci, tak více pedagogů z jedné školky.

KONTAKTNÍ OSOBY

Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, 775 277 388

Jana Remenárová, remenarova@inbaze.cz, 603 820 210

 

Projekt Mosty k Porozumění je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.

logo