InBáze, z.s.

REFUFEST #MENIMEKLIMA

13. září 2019 | Aktuality
Společenské klima měníme už 14 let! 
Festival RefuFest je na straně uprchlíků. O tématech spojených s uprchlictvím se nebojí diskutovat přímo s těmi, kterých se bezprostředně týkají. Už 14. rokem proto vytváříme bezpečné prostředí, kde se mohou setkávat lidé s rozmanitým kulturním zázemím. Různorodost, unikátní hudební i gastronomické zážitky a důraz na příběhy jednotlivců považujeme za hlavní přínos naší akce.
 
 
Je čas zapojit se do celosvětového boje proti klimatické změně! 

Letošní ročník, který se uskuteční 28. 9. v pražské Invalidovně, bude věnován stejnou měrou tématům klimatické krize a uprchlictví. To se promítne nejen v doprovodných aktivitách, ale i v přístupu k realizaci celé akce. V souladu s nastupujícím celosvětovým trendem se jako jeden z prvních festivalů v ČR zaměříme na zajištění udržitelného charakteru celé akce. S podporou specializované agentury jsme si vytyčili několik hlavních cílů, mezi které patří zejména: *omezení jednorázového nádobí *důsledné třídění odpadu za pomoci speciální navigace a tzv. odpadových hlídek *minimalizace hlukového znečištění omezením hladiny decibelů a *podpora festivalové dopravy pomocí MHD. Samozřejmostí je nízkoprahovost festivalu, který je bezplatný, dostupný všem věkovým skupinám a částečně bezbariérový.    

 
 
Na co darované peníze využijeme:
  • Na minimalizaci využívání jednorázového nádobí 
  • Na efektivní zajištění třídění odpadu přímo na akci 
  • Na osvětové aktivity týkající se klimatických změn a uprchlictví v průběhu akce 
  • Na zajištění nízkoprahové podoby festivalu
  • Na férové honoráře pro vystupující 

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze:
Nemůžeme ignorovat to, co se děje kolem nás. Naším festivalem chceme přispět do diskuze na téma přijímání cizinců a minorit do české společnosti a měnit společenské klima k lepšímu. Nad rámec poslání InBáze je pro nás důležitá i otázka změny klimatu v ekologickém smyslu slova. Chceme, aby šel RefuFest příkladem a ukázal, že i festivaly mohou být EKO.” 

CHCI PODPOŘIT REFUFEST!