InBáze, z.s.

Pracovní nabídky

InBáze z.s. hledá kolegu/kolegyni se zájmem o tématiku migrace a integrace na pozici: 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

 do registrované sociální služby „InBáze, z. s. – odborné sociální poradenství“

V našem týmu rádi uvítáme někoho, kdo chodí, tak jako my, do práce rád, potřebuje v ní nacházet smysl, dokáže se rychle zorientovat a převzít zodpovědnost za svěřené úkoly.

 

Co nabízená pozice obnáší?

 • Individuální případová práce s klienty služby, tj. poskytování sociálně-právního poradenství cílové skupině migrantů a azylantů v českém a anglickém (příp. dalším) jazyce, při řešení osobních záležitostí např. v souvislosti s pobytem na území ČR, sociální či zdravotní péčí, vzděláváním, pracovně-právními otázkami nebo při jednání s dalšími stranami (úřady státní správy a samosprávy, NNO, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé…) a dal.;
 • zpracování a vedení individuálních plánů klientů služby, monitoring a průběžná evaluace spolupráce s klienty, práce s elektronickou databází ARUM a další administrativní činnost ve vztahu k poskytované službě;
 • podílení se na koncepční činnosti organizace (zejm. sociálně-právního oddělení) a spolupráce s dalšími pracovními týmy organizace (komunitní oddělení, oddělení dětských programů, a dal.), včetně účasti při psaní a podávání projektů (dotace a granty související s činností sociálně-právního oddělení).

 

Místo výkonu práce: hl. m. Praha

 

Co od Vás požadujeme?

 • způsobilost k výkonu sociální práce dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru sociální práce nebo v příbuzných oborech).
 • samostatnost, flexibilitu a odolnost vůči stresu;
 • znalost anglického jazyka alespoň na komunikativní úrovni (ruský nebo jiný další jazyk výhodou);
 • interkulturní citlivost, zájem o témata migrace a integrace;
 • trestní bezúhonnost;
 • ochotu učit se novým věcem;
 • zkušenost práce v neziskovém sektoru a/nebo zkušenost v oblasti sociální práce v přímé péči výhodou;
 • zkušenosti v oblasti cílové skupiny migrantů a/nebo vlastní migrační zkušenost výhodou.

 

Co nabízíme?

 • smysluplnou a zajímavou práci v přátelském prostředí
 • možnost rozvoje, včetně dalšího vzdělávání
 • zaškolení, supervize, intervize, teambuilding
 • nástupní mzdu 25 000,- Kč hrubého
 • příjemný pracovní kolektiv
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností jejího prodloužení
 • 4 + 1 týden dovolené, sick days, občasnou práci z domova („homeoffice“)

 

 Zahájení výkonu práce: od 02. 01. 2019

 Výše úvazku: 0,75 až 1,00 (30h – 40h/týdně)

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis (cca polovina A4) v českém a anglickém jazyce, nejpozději do pátku 30. 11. 2018 na e-mail: bejcek@inbaze.cz.

K ústnímu pohovoru budou přizvání pouze vybraní uchazeči / uchazečky, kteří / které splňují kvalifikační požadavky pro výkon sociální práce.

InBáze, z. s. si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného z uchazečů / uchazeček, či VŘ v jeho průběhu zrušit. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s jejich uchováváním po dobu výběrového řízení.

InBáze z.s. hledá kolegu / kolegyni se zájmem o tématiku migrace a integrace na pozici:

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA

 do registrované sociální služby „InBáze, z. s. – odborné sociální poradenství“

 

V našem týmu rádi uvítáme někoho, kdo chodí, tak jako my, do práce rád, potřebuje v ní nacházet smysl, dokáže se rychle zorientovat a převzít zodpovědnost za svěřené úkoly.

 

Co nabízená pozice obnáší?

 • individuální případová práce s klienty služby – poskytování právního poradenství s primární specializací na správní a cizinecké právo v českém a anglickém (příp. dalším) jazyce (obvykle otázky spojené s pobytem na území ČR, pracovním právem, živnostenskou činností, rodinným či občanským právem případně i trestním právem).
 • administrativní činnost ve vztahu k poskytované službě (práce s elektronickou databází, spisová dokumentace);
 • metodická a odborná podpora interkulturních pracovníků a sociálních pracovníků
 • podílení se na koncepční činnosti sociálně-právního oddělení a spolupráce s dalšími týmy organizace, plnění dalších individuálně svěřených úkolů souvisejících s chodem oddělení (příp. organizace), zapojení se do advokační činnosti organizace.

 

 Co od Vás požadujeme?

 • vysokoškolské vzdělání (Mgr.) v oboru „právo a právní věda“ (v případě, že studium bylo absolvováno v zahraničí, požadujeme osvědčení o nostrifikaci);
 • znalost správního řízení a orientace v cizineckém právu;
 • samostatnost, flexibilitu a odolnost vůči stresu;
 • interkulturní citlivost, zájem o témata migrace a integrace;
 • orientace v poradenských technikách, praktické zkušenosti v právním poradenství výhodou;
 • angažovanost v oblasti migračního práva výhodou;
 • znalost anglického jazyka na velmi dobré úrovni (ruský nebo jiný cizí jazyk výhodou);
 • zkušenost práce v neziskovém sektoru výhodou;

 

 Co nabízíme?

 • smysluplnou a zajímavou práci v přátelském prostředí
 • možnost rozvoje včetně dalšího vzdělávání
 • zaškolení, supervize, intervize, teambuilding
 • mzdu ve výši až 35 000,- Kč hrubého (dle výše úvazku)
 • příjemný pracovní kolektiv
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností jejího prodloužení
 • 4 + 1 týden dovolené, sick days, možnost občasné práce z domova (home office)

 

Zahájení výkonu práce: od 01. 01. 2019, případně od 01. 02. 2019

Výše úvazku: 0,75 až 1,00 (30 – 40h/týdně)

Místo výkonu práce: hl. m. Praha

 

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis (cca pol. A4) v českém a anglickém jazyce, nejpozději do pátku 14. 12. 2018 na e-mail: bejcek@inbaze.cz .

K ústnímu pohovoru budou přizváni pouze vybraní uchazeči / uchazečky na základě zaslaných podkladů. InBáze, z. s. si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného z uchazečů / uchazeček, či VŘ v jeho průběhu zrušit nebo naopak prodloužit. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s jejich uchováváním po dobu výběrového řízení.