InBáze, z.s.

Pracovní nabídky

Psycholog – psycholožka / psychosociální poradce – poradkyně

Do registrované sociální služby „InBáze, z.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze (SAS)“.

V našem týmu rádi uvítáme někoho, kdo chodí, tak jako my, do práce rád, potřebuje v ní nacházet smysl, dokáže se rychle zorientovat a převzít zodpovědnost za svěřené úkoly.

 Popis pozice

 • poskytování psychologického – psychosociálního poradenství včetně terapeutických služeb pro CS rodin migrantů s dětmi žijící v hl. m. Praze (ambulantní a terénní forma);
 • účast na dětských programech (víkendy cca 2-3x do roka, jednorázové volnočasové aktivity);
 • zpracování a vedení individuálních plánů, monitoring a průběžná evaluace spolupráce s klienty, a spolupráce s příslušnými institucemi (např. OSPOD, dětské kluby, základní a střední školy, pedagogicko-psychologické poradny, SPC, SVP, školní poradenská pracoviště),
 • metodické vedení a podpora koordinátorům volnočasových a mimoškolních aktivit (ev. dalším pracovníkům služby pracujícím s dětmi a mládeží).

Součástí pracovní náplně je také podílení se na koncepční činnosti organizace (zejm. sociálně-právního oddělení a služby „SAS“) a spolupráce s dalšími pracovními týmy organizace (komunitní oddělení, volnočasové aktivity, aj.).

 Místo výkonu práce: Hl. m. Praha

 Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání (Mgr.) v oboru jednooborové psychologie, anebo vysokoškolské vzdělání (Mgr.) v oboru speciální pedagogika, sociální pedagogika nebo sociální práce + absolvovaný akreditovaný postgraduální výcvik v psychoterapii/metodách rodinného poradenství v rozsahu minimálně 400 hodin doložený ověřenou kopií certifikátu;
 • praxe v oblasti psychologické / speciálně-pedagogické práce s rodinami, dětmi a dospívajícími;
 • znalost krizové intervence (absolvovaný kurz krizové intervence výhodou), rozvodové problematiky, psychických obtíží (např. PTSP), sociálně-patologických jevů u dětí a dospívajících, orientace v poradenských technikách;
 • časová flexibilita, odolnost vůči stresu, schopnost týmové spolupráce;
 • zkušenosti v oblasti cílové skupiny migrantů výhodou;
 • interkulturní citlivost, zájem o témata migrace a integrace;
 • znalost anglického jazyka na velmi dobré úrovni (ruský nebo jiný další jazyk výhodou);
 • zkušenost práce v neziskovém sektoru či vlastní migrační zkušenost výhodou.

 Nabízíme

 • smysluplnou práci a možnost profesního růstu
 • prostor k seberealizaci v kontextu poslání organizace
 • supervize, teambuilding, zaškolení
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • příjemný pracovní kolektiv
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností jejího prodloužení
 • 25 dní dovolené, sick days

 

Zahájení výkonu práce a výše úvazku

od 1. 6. 2017 na 0,50 úvazku

 

V případě zájmu zašlete životopis a stručný motivační dopis nejpozději do 15. 05. 2017 na e-mail: bejcek@inbaze.cz.

 

Inzerát ke stažení v PDF.