InBáze, z.s.

Pracovní a kariérní poradenství

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK – ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN – MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE

 

Do prosince 2018 InBáze, z.s. nabízí ženám-migrantkám možnost zúčastnit se nového projektu, který zvýší jejich šance pro uplatnění na trhu práce, posílí jejich sebevědomí a prohloubí potřebné znalosti a dovednosti. 

Pro koho je projekt určen

 • ženám migrantkám všech pobytových statusů 
 • projekt je vhodný především pro nezaměstnané ženy, ženy na mateřské dovolené, samoživitelky a ženy nad 55 let

Co nabízíme

 • pracovní a karierní poradenství
 • právní poradenství
 • mentoring poskytovaný profesně úspěšnými migranty
 • kurzy odborné češtiny se zaměřením na trh práce
 • vzdělávací kurzy (např. kurz přípravy na pohovor, pracovně-právní kurz, finanční gramotnost atd.)
 • rekvalifikační kurzy
 • proplacené pracovní stáže
 • psychologickou podporu 

Podmínka účasti v projektu

 • znalost češtiny na komunikační úrovni
 • motivace hledat zaměstnání a učit se novým dovednostem
 • aktivní účast na konzultacích a vzdělávacích kurzech 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ 2018

Kurz ČEŠTINA PRO PRÁCI

20. října – 18. listopadu 2018

 

 

 

Kurz Příprava na pohovor

22., 28., 29. listopadu 2018

Kurz Efektivní komunikace

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu 2018

Kurz Pracovního práva

3., 4., 10. listopadu 2018

Kurz finanční a dluhové gramotnosti

 22. – 24. listopadu 2018