InBáze, z.s.

Pracovní a kariérní poradenství

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK – ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN – MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE

 

Do prosince 2018 InBáze, z.s. nabízí ženám-migrantkám možnost zúčastnit se nového projektu, který zvýší jejich šance pro uplatnění na trhu práce, posílí jejich sebevědomí a prohloubí potřebné znalosti a dovednosti. 

Pro koho je projekt určen

 • ženám migrantkám všech pobytových statusů 
 • projekt je vhodný především pro nezaměstnané ženy, ženy na mateřské dovolené, samoživitelky a ženy nad 55 let

Co nabízíme

 • pracovní a karierní poradenství
 • právní poradenství
 • mentoring poskytovaný profesně úspěšnými migranty
 • kurzy odborné češtiny se zaměřením na trh práce
 • vzdělávací kurzy (např. kurz přípravy na pohovor, pracovně-právní kurz, finanční gramotnost atd.)
 • rekvalifikační kurzy
 • proplacené pracovní stáže
 • psychologickou podporu 

Podmínka účasti v projektu

 • znalost češtiny na komunikační úrovni
 • motivace hledat zaměstnání a učit se novým dovednostem
 • aktivní účast na konzultacích a vzdělávacích kurzech 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ 2018

Kurz finanční gramotnosti

5. – 7. října 2018

 Kurz Efektivní komunikace

18. října, 1. listopadu, 15. listopadu 2018

Kurz PRACOVNÍHO PRÁVA

3., 4., 10. listopadu 2018

Kurz Čeština pro práci (100 hodin)

1. srpna – 7. listopadu 2018

Kurzy ČEŠTINA PRO PRÁCI (50 hodin)

 1.  18. září – 20. listopadu 2018