InBáze, z.s.

Pracovní a kariérní poradenství

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK – ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN – MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE

 

Do prosince 2018 InBáze, z.s. nabízí ženám-migrantkám možnost zúčastnit se nového projektu, který zvýší jejich šance pro uplatnění na trhu práce, posílí jejich sebevědomí a prohloubí potřebné znalosti a dovednosti. 

Pro koho je projekt určen

 • ženám migrantkám všech pobytových statusů 
 • projekt je vhodný především pro nezaměstnané ženy, ženy na mateřské dovolené, samoživitelky a ženy nad 55 let

Co nabízíme

 • pracovní a karierní poradenství
 • právní poradenství
 • mentoring poskytovaný profesně úspěšnými migranty
 • kurzy odborné češtiny se zaměřením na trh práce
 • vzdělávací kurzy (např. kurz přípravy na pohovor, pracovně-právní kurz, finanční gramotnost atd.)
 • rekvalifikační kurzy
 • proplacené pracovní stáže
 • psychologickou podporu 

Podmínka účasti v projektu

 • znalost češtiny na komunikační úrovni
 • motivace hledat zaměstnání a učit se novým dovednostem
 • aktivní účast na konzultacích a vzdělávacích kurzech 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ 2018

 • Kapacita kurzů je omezená.
 • Kurzy jsou určené pouze pro ženy, které jsou zapojené do projektu.
 • O podmínkách účasti v kurzech se informujte na e-mailu: yurkevich@inbaze.cz.

Kurz ČEŠTINA PRO PRÁCI (100 hodin)

12. února – 9. května 2018

Kurzy ČEŠTINA PRO PRÁCI (50 hodin)

 1. 1. kurz: 20. února – 27. dubna 2018

 2. 2. kurz: 24. dubna – 26. června 2018

 3. 3. kurz: bude upřesněno

 4. 4 . kurz: 18. září – 20. listopadu 2018

KURZ PRACOVNÍHO PRÁVA

24. – 25. února, 3. března 2018

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

15. března, 22. března, 29. března 2018

KURZ PŘÍPRAVA NA POHOVOR

16. – 18. dubna, 27. dubna 2018

FINANČNÍ A DLUHOVÁ GRAMOTNOST

18. května, 19. května, 23. května 2018