InBáze, z.s.

Pracovní a kariérní poradenství

PROJEKT NOVÝ ZAČÁTEK – ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN – MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE

 

Do prosince 2018 InBáze, z.s. nabízí ženám-migrantkám možnost zúčastnit se nového projektu, který zvýší jejich šance pro uplatnění na trhu práce, posílí jejich sebevědomí a prohloubí potřebné znalosti a dovednosti. 

Pro koho je projekt určen

 • ženám migrantkám všech pobytových statusů 
 • projekt je vhodný především pro nezaměstnané ženy, ženy na mateřské dovolené, samoživitelky a ženy nad 55 let

Co nabízíme

 • pracovní a karierní poradenství
 • právní poradenství
 • mentoring poskytovaný profesně úspěšnými migranty
 • kurzy odborné češtiny se zaměřením na trh práce
 • vzdělávací kurzy (např. kurz přípravy na pohovor, pracovně-právní kurz, finanční gramotnost atd.)
 • rekvalifikační kurzy
 • proplacené pracovní stáže
 • psychologickou podporu 

Podmínka účasti v projektu

 • znalost češtiny na komunikační úrovni
 • motivace hledat zaměstnání a učit se novým dovednostem
 • aktivní účast na konzultacích a vzdělávacích kurzech 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ 2017

 • Kapacita kurzů je omezená.
 • Kurzy jsou určené pouze pro ženy, které jsou zapojené do projektu.
 • O podmínkách účasti v kurzech se informujte na e-mailu: yurkevich@inbaze.cz.

KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

27. – 29. října 2017

KURZ PRACOVNÍ PRÁVO

4., 5., 11. listopadu 2017

KURZ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

23., 30. listopadu, 7. prosince 2017

PSANÁ ČEŠTINA

9. října – 6. prosince 2017

PROBĚHLÉ KURZY 2017

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

5. 4. / 19. 4. / 27. 4. 2017

PRACOVNÍ PRÁVO

25. 3. / 1. 4. / 8. 4. 2017

PŘÍPRAVA NA POHOVOR

17. – 19. 5. 2017

FINANČNÍ GRAMOTNOST

26. – 28. 5. 2017

PSANÁ ČEŠTINA

24. 4. – 26. 6. 2017