InBáze, z.s.

Bulletin slovo č. 04/2013

13. ledna 2014 | Aktuality

V prosincovém čísle bulletinu Slovo opět nezůstává stranou téma interkulturních pracovníků. Článek Markéty Žižkové „Interkulturní pracovníci usnadňují komunikaci mezi migranty a majoritou“ se zamýšlí nad potřebností této profese, přináší příběhy z praxe a hlavně představuje kurz, který InBáze, o.s. speciálně pro tuto profesi připravila, a který tento rok pilotně odstartuje. Více informací zde.

Celý článek