InBáze, z.s.

Od května 2017 pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky

7. dubna 2017 | Aktuality

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Semináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, kteří pracují s dětmi či žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Semináře budou probíhat převážně interaktivní formou a povede je expertka na interkulturní komunikaci Dr. Dana Moree, asistentka pedagoga ze ZŠ, pedagožka a logopedka z MŠ s dlouholetou praxí v dané problematice a sociální/interkulturní pracovník NNO pracující s migranty.

OBSAH SEMINÁŘŮ JE ZAMĚŘEN NA:

  • Rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity. Návody, jak eliminovat komunikační omyly při práci se žáky s OMJ.
  • Specifika práce s žáky s OMJ a jejich rodinami, podpora inkluze těchto dětí do českých škol.
  • Řešení modelových situací, možnost diskuze nad konkrétními problémy při vzdělávání žáků s OMJ, příklady dobré praxe.
  • Představení podpůrných služeb pro rodiny a děti migrantů (NNO, možnosti doučování, sociální služby, mimoškolní programy) a nabídky jejich využití v rámci spolupráce se školami.

ROZSAH

  • 6 vyučovacích hodin

POČET ÚČASTNÍKŮ

  • 12 – 15 pedagogických pracovníků na 1 semináři

REALIZACE SEMINÁŘŮ

  • uzavřené semináře: pro pedagogický sbor dané školy/školky,
  • otevřené semináře: na které se budou hlásit pedagogové z různých škol/školek.

Vždy ale odděleně pro pedagogy MŠ, ZŠ či SŠ.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře (DVPP).

VYPSANÉ TERMÍNY PRO ROK 2016/2017

PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

dne 18. května 2017, v čase 9.00 – 14.30 hod.

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Na seminář je potřeba se přihlásit:

PŘES PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE.

 

PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL

dne 25. 5. 2017, v čase 9.00 – 14.30 hod.

Místo konání: Mateřská školka se speciálními třídami Duha, Praha 5, Trojdílná 1117

Na seminář je potřeba se přihlásit:

PŘES PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE.

 

Jedná se o otevřené semináře, na které se mohou hlásit jak jednotlivci, tak více pedagogů z jedné školy/školky.

Ve školním roce 2017/2018 budou vypsány další termíny seminářů.

SEMINÁŘE JSOU ZDARMA.

KONTAKTNÍ OSOBY

Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, 775 277 388

Jana Remenárová, remenarova@inbaze.cz, 603 820 210

 

Projekt Mosty k Porozumění je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR.

logo