InBáze, z.s.

Pracovní tým

VEDENÍ ORGANIZACE

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák, ředitel spolku

E-mail: zpevak@inbaze.cz 

Ing. Petra Holubářová, vedoucí oddělení vzdělávacích a mimoškolních aktivit

E-mail: holubarova@inbaze.cz

Mgr. Jan Matěj Bejček, vedoucí sociálně-právního oddělení

E-mail: bejcek@inbaze.cz

Mgr. Helena Masníková, vedoucí oddělení angažovaného umění

E-mail: masnikova@inbaze.cz

Mgr. Jakub Trnobranský, manažer Ethnocateringu

E-mail: ethnocatering@seznam.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák, ředitel spolku, vedoucí oddělení

E-mail: zpevak@inbaze.cz

Ing. Alena Searle, ekonomka

E-mail: searle@inbaze.cz

Bairta Tsebeková, asistentka oddělení

E-mail: tsebekova@inbaze.cz

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Petra Holubářová, vedoucí oddělení, vzdělávací programy Bedýnky příběhů pro MŠ a ZŠ

E-mail: holubarova@inbaze.cz

Vika Golovinova, administrativní asistentka

E-mail: golovinova@inbaze.cz

Mgr. Helena Masníková, metodička a lektorka ClubIn

E-mail: masnikova@inbaze.cz

Mgr. Zuzana Kolebabová, koordinátorka a lektorka ClubIn

E-mail: kolebabova@inbaze.cz

Bc. Vendula Poláková, metodička a koordinátorka mentoringového programu, lektorka interkulturního klubu pro mladší děti
E-mail: polakova@inbaze.cz

Bc. Kristýna Šejnohová, koordinátorka a lektorka programů pro mladší dětí

E-mail: sejnohova@inbaze.cz

Mgr. Kateřina Douděrová, koordinátorka a lektorka ateliéru InBáze

E-mail: douderova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Charvátová, metodička a lektorka výuky češtiny, vzdělávací programy Bedýnky příběhů pro MŠ a ZŠ

E-mail: charvatova@inbaze.cz

Jana Magdaléna Vlastníková, M.A., koordinátorka doučování, dobrovolníků a odborných stáží

E-mail: vlastnikova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, koordinátorka seminářů pro pedagogické pracovníky

E-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová, koordinátorka seminářů pro pedagogické pracovníky

E-mail: hanzalova@inbaze.cz

ODDĚLENÍ ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ, PUBLIC RELATIONS A FESTIVAL REFUFEST

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Helena Masníková, vedoucí oddělení

E-mail: masnikova@inbaze.cz

Mgr. Petra Fronková, public relations

E-mail: fronkova@inbaze.cz

Mgr. Jana Hradílková, divadelní klub, fotoateliér, storytelling

E-mail: hradilkova@inbaze.cz

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Kancelář Jaromírova 211/48, 128 00 Praha 2 – Nusle

Mgr. Jan Matěj Bejček, vedoucí oddělení, sociální pracovník

E-mail: bejcek@inbaze.cz

Mgr. Šárka Vohlídalová, zástupkyně vedoucího oddělení, sociální pracovnice pro rodiny s dětmi

E-mail: vohlidalova@inbaze.cz

Pobočka Sofijské nám. 3400/6, 143 00 Praha 12 – Modřany

Mgr. Ekaterina Mézlová, psycholožka

E-mail: mezlova@inbaze.cz

Ing. Věra Roubalová-Kostlánová, psychosociální poradkyně a terapeutka

E-mail: roubalova@inbaze.cz

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Filip Dus, právník

E-mail: dus@inbaze.cz

Pobočka Libušská Praha 4 (SAPA)

JUDr. Anna Smutná, právnička

E-mail: smutna@inbaze.cz

Pobočka Sofijské nám. 3400/6, 143 00 Praha 12 – Modřany

Bc. Eliška Adamcová, sociální pracovnice

E-mail: adamcova@inbaze.cz

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Bc. Tereza Pisárová, sociální pracovnice

E-mail: pisarova@inbaze.cz

Pobočka Sofijské nám. 3400/6, 143 00 Praha 12 – Modřany

Bc. Irina Yurkevich, pracovnice v sociálních službách

E-mail: info@inbaze.cz

Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ETHNOCATERING

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Jakub Trnobranský, manažer

E-mail: ethnocatering@seznam.cz

Ing. Alena Searle, ekonomka

E-mail: searle@inbaze.cz

Nermin Cavrk, event manažer

E-mail: ethnocatering@seznam.cz

PRACOVNÍ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Kancelář Jaromírova 211/48, 128 00 Praha 2 – Nusle

Kancelář  Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Markéta Novotná, vedoucí projektu

E-mail: novotna@inbaze.cz

Mgr. Marina Pojmanová, pracovní a kariérová poradkyně

E-mail: pojmanova@inbaze.cz

PhDr. Alice Müllerová, pracovní a kariérová poradkyně

E-mail: mullerova@inbaze.cz

Andrea Csirke, pracovní a kariérová poradkyně

E-mail: csirke@inbaze.cz

Bc. Irina Yurkevich, asistentka projektu

E-mail: yurkevich@inbaze.cz

ODDĚLENÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Eva Obrátilová, vedoucí projektu KC InBáze2020, vedoucí interkulturních pracovníků

E-mail: obratilova@inbaze.cz

Mgr. Martina Hrdličková, koordinátorka komunitních aktivit

E-mail: hrdlickova@inbaze.cz

Vika Golovinova, administrativní asistentka

E-mail: golovinova@inbaze.cz

INTERKULTURNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ A ASISTENCE

Kancelář Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Monica Márquez Bobadilla, vedoucí interkulturních pracovníků, interkulturní pracovnice (ŠJ, AJ)

E-mail: marquez@inbaze.cz

Mgr. Václav Klepš, právník (AJ, RU)

E-mail: kleps@inbaze.cz

Jaromírova 211/48, 128 00 Praha 2

Bc. Eliška Adamcová, sociální pracovnice (AJ, FR)

E-mail: adamcova@inbaze.cz

Jaromírova 211/48, 128 00 Praha 2

Bc. Ekaterina Shlygina, interkulturní pracovnice (RU, AJ)

E-mail: shlygina@inbaze.cz

Isabel Torres, interkulturní pracovnice (ŠJ, IT, AJ)

E-mail: torres@inbaze.cz

Ing. Marie Phamová, interkulturní pracovnice (VIET)

E-mail: pham@inbaze.cz

Mayada Elhissy, interkulturní pracovnice (ARABŠTINA)

E-mail: elhissy@inbaze.cz

DOZORČÍ RADA SPOLKU

Mgr. Tomáš Verčimák, člen dozorčí rady

E-mail: vercimak@inbaze.cz

Mgr. Martin Strakoš, člen dozorčí rady

E-mail: strakos@inbaze.cz

Anna Darašenka, členka dozorčí rady

E-mail: darasenka@inbaze.cz