InBáze, z.s.

Pracovní tým

sach2-110x137
 • Alexandr Zpěvák

 • Ředitel spolku, vedoucí ekonomického oddělení
 • zpevak@inbaze.cz
 • Absolvoval jsem obory Ekonomika a řízení na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemickotechnologické v Praze a Mikroelektronika na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Práci v neziskovém sektoru se věnuji od roku 2007 jako vedoucí a finanční manažer projektů. Od roku 2009 jsem se stal vedoucím ekonomického oddělení a statutárním zástupcem občanského sdružení InBáze.

petra
 • Petra Holubářová

 • Vedoucí komunitního oddělení
 • holubarova@inbaze.cz
 • Vzdělání jsem získala na VŠE, na katedře Managementu veřejné sféry a služeb v Jindřichově Hradci a na Jihočeské univerzitě, na katedře cestovního ruchu v Táboře. S imigrací jsem se setkala jako většina za komunismu žijících lidí, když se mi jako čtyřleté na deset let část rodiny „ztratila“. V neziskovém sektoru pracuji od roku 2013, přičemž ráda přináším fungující procesy a vazby ze ziskového sektoru.

  jazyky: čeština a angličtina

Matěj Bejček (1)
 • Jan Matěj Bejček

 • Vedoucí sociálně právního oddělení, sociální pracovník
 • bejcek@inbaze.cz
 • Vystudoval jsem sociální práci a speciální pedagogiku, přičemž ve studiu obou oborů nadále pokračuji na FF UK a na PedF UK. V oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami pracuji od roku 2008. Během té doby jsem získal praxi nejen v oblasti sociální práce ale i např. jako asistent pedagoga či vychovatel u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od června 2013 působím  v InBázi jako sociální pracovník, od září 2016 pak jako vedoucí sociálně právního oddělení. V posledních letech se věnuji problematice sociálního znevýhodnění a integrace v kontextu nedobrovolné migrace a práci s rodinami migrantů s dětmi.

  jazyky: čeština, angličtina

Alena-Web-Photo-110x137
 • Alena Searleová

 • Ekonomická manažerka
 • searle@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem VŠE v Praze, problém migrace mě začal zajímat, když jsem měla možnost porovnat rozdíly v přístupu k této problematice v několika zemích, kde jsem žila. V InBázi pracuji od roku 2007.

  jazyky: čeština, angličtina

????????????????????????????????????
 • Anna Smutná

 • Právnička
 • smutna@inbaze.cz
 • Vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Panthéon-Assas v Paříži, kde jsem se věnovala zejména mezinárodnímu právu a lidským právům. Zájem o tuto problematiku byl i mou motivací ke studiu práv, během nichž jsem se dále zajímala o migrační a azylové právo. Pracovní zkušenosti jsem získávala od roku 2012 nejprve v advokacii, a poté ve státní správě a díky předchozím studentským praxím i na soudě či v mezinárodní organizaci. Práci v neziskové organizaci jakou je InBáze považuji za smysluplný způsob, jakým lze pomocí práva pomáhat lidem.

  jazyky: anglický, francouzský, český

foto pro web
 • Filip Dus

 • právník
 • dus@inbaze.cz
 • Právo jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně a na Univeristät des Saarlandes v Německu. Již během studia jsem se setkal s problematikou migrace a to v rámci školy, ale i při poradenství v Zastávce u Brna. V minulosti jsem pracoval v neziskové organizaci zabývající se správním právem a ekologií či v advokátní kanceláři. Dobrovolnicky jsem působil ve vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. 

  jazyky: čeština, angličtina, němčina

šárka
 • Šárka Vohlídalová

 • Sociální pracovnice
 • vohlidalova@inbaze.cz
 • Během studia Sociální a kulturní antropologie v Plzni jsem se začala zajímat o problematiku sociálního vyloučení a inkluzivního školství. Pracovala jsem osm let jako terénní sociální pracovnice v sociálně vyloučených lokalitách, hlavně v oblasti vzdělávání. Ve vnímání mé profese mne výrazně ovlivnilo absolvování Sebezkušenostního výcviku kontaktní práce od České asociace streetwork. Na sociální práci mne baví doprovázení lidí jejich životním příběhem. V InBázi pracuji od dubna 2016 a zaměřuji se na služby pro rodiny. 

  jazyky: čeština, angličtina

Eliška Adamcová
 • Eliška Adamcová

 • Sociální pracovnice
 • adamcova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. Během praxe i ve svém volném čase jsem se nejprve zaměřovala na práci s teenagery a rodinami. V posledních letech svého studia jsem se však stále více zajímala o fenomén migrace a otázky, které jsou s ním spojené, zejména pak otázku vzájemného soužití lidí různých kultur, tradic a jazyků. Moje vlastní zkušenost s životem v zahraničí mi pomáhá rozumět tomu, jak těžké mohou být začátky v neznámém prostředí cizí země. Jazyk totiž není vždy tou největší překážkou, se kterou je třeba se utkat.

  Jazyky: anglický, český

Tereza Pisárová
 • Tereza Pisárová

 • Sociální pracovnice
 • pisarova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem obor „sociální pedagogika“ na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve studiu dále pokračuji na FHS UK. Praxi jsem doposud získávala především ve službách pro sociálně vyloučené. Mou největší životní zkušeností byla práce v USA, kde jsem spolupracovala s mladými lidmi z Evropy, Ruska a Mexika. Právě seznámení s lidmi tolika národností velmi ovlivnilo můj zájem o práci s cizinci.

  Jazyky: anglický, český

novotna
 • Markéta Novotná

 • Vedoucí projektu Nový začátek
 • novotna@inbaze.cz
 • Po absolvování VŠE jsem získala v rámci různých pozic zkušenosti jak  podnikatelského tak i neziskového sektoru. Od roku 2000 se věnuji projektům financovaným z fondů EU a zaměřuji se mimo jiné na projekty genderové rovnosti. Považuji prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů za nezbytné v podmínkách současné společnosti. V InBázi se věnuji projektu Nový začátek, kde působím jako vedoucí tohoto projektu.

eva
 • Eva Dohnalová

 • Pracovní a kariérová poradkyně
 • dohnalova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem sociální práci na FF UK a teologii křesťanských tradic na ETF UK v Praze. Sociální práci s migranty, tématům migrace a integrace, interkulturnímu soužití se věnuji od roku 2000 jak v rámci nevládních organizací, tak v akademickém sektoru. Jsem staronová členka týmu InBáze od ledna 2017 a zaměřuji se na pracovní a kariérní poradenství pro ženy migrantky.

  Jazyky: čeština, angličtina, němčina, základy ruštiny

alice-mullerova
 • Alice Mullerová

 • Pracovní a kariérová poradkyně
 • mullerova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem obor sociální práce na Filozofické fakultě UK. Absolvovala jsem distanční kurz Teorie a praxe kariérového poradenství organizovaný ve spolupráci s univerzitou ve Stockholmu a dále řadu kurzů, rozšiřujících znalosti a dovednosti pro práci s klienty v tomto oboru.  Jsem také absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku Instep. Působila jsem v neziskovém i veřejném sektoru jako sociální pracovnice, později jako kariérová poradkyně. Ve své práci se inspiruji především metodou Navigace při hledání povolání (dle Thomase Dienera). Tento přístup, zaměřený na hledání vlastních zdrojů, využívá kreativity a volnosti v pohledu na svět práce a pracovní uplatnění. Věřím, že k řešení různých situací, ve kterých se lidé ocitají, otázka práce a seberealizace vždy patří. Ke kariérovému poradenství mě přivedlo také vlastní hledání smysluplné práce. V InBázi působím v projektu Nový začátek jako pracovní a kariérní poradkyně

  Jazyky: čeština, angličtina, němčina, ruština

marina
 • Marina Pojmanová

 • Pracovní a kariérní poradkyně
 • pojmanova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem Ústav bohemistických studií FF UK (bakalářský obor) a v současnosti studuji na Katedře veřejné a sociální politiky FSV UK. V sociální oblasti pracuji přes 8 let. Za tu dobu jsem vystřídala práci pečovatelky, pracovnice v sociálních službách a interkulturní pracovnice. Od ledna 2017 jsem zapojena do projektu InBáze „Nový začátek“ jako kariérní poradkyně.

  jazyky: čeština, ruština, angličtina

Annička Medvedeva
 • Anna Medvěděva

 • Pracovní/kariérní poradkyně a psycholožka
 • medvedeva@inbaze.cz
 • Narodila jsem se v Bělorusku (Minsk) a do České republiky přestěhovala před 7 roky, především za studiem psychologie a psychoterapie. Mám za sebou katedru psychologie a speciální pedagogiky (bakalářský obor) a katedru jednooborové psychologie na Univerzitě Karlove v Praze (magisterský obor). Současně jsem participant akreditovaného psychoterapeutického výcviku. V terapeutické práci se usiluji o vytvoření rovnoprávného vztahu mezi klientem a terapeutem, kde klient je aktivním spolupracovníkem, nikdy pasivním posluchačem. Ráda využívám  relaxační techniky (práce s tělem, dechem) pro uvolnění fyzického a psychického napětí. V rámci InBáze jsem součástí skupiny terapeutů-dobrovolníků TEP od roku 2014. V současné době se věnuji především psychologii migrace a interkulturních fenoménů a psychologii dětí a dospívajících.

  Jazyky: anglický, ruský, běloruský, český

14205922_1091141064304421_7354330361734814401_o
 • Ekaterina Shlygina

 • Kontaktní pracovnice pro projekt "Nový začátek"
 • info@inbaze.cz
 • Přestěhovala jsem se do České republiky před několika lety, a proto vím, co znamená byt migrantem. V současnosti jsem studentkou magisterského oboru “Mediální a komunikační studia”. Vice než rok jsem působila jako redaktorka, kdy jsem věnovala hodně času tvorbě článků na téma: integrace cizinců, nejdůležitější informace pro cizince, životě migrantů v Čechách atd. Díky svému původu a zkušenostem z minulé práce dokáži pochopit, co trápí cizince, s jakými potížemi se každodenně setkávají v běžném životě či při komunikaci s úřady. Ve volném čase se coby dobrovolnice věnuji dětem, které trpí poruchou autistického spektra.

  Jazyky: anglický, ruský, český

291563_101354519968516_4973101_o
 • Irina Yurkevich

 • Kontaktní pracovnice
 • info@inbaze.cz
 • Ráda pracuji s lidmi a absolvovala jsem řadu kurzů v oblasti řízení neziskových organizací, sociální práce a lektorských dovedností. V InBázi bych ráda uplatnila svoje mnohaleté zkušenosti práce v neziskovém sektoru a vlastní zkušenosti jako migrantky. Od roku 2011 působím také jako dobrovolník v organizaci AMIGA, kde mám již 3 roky na starosti koordinací dobrovolníků.

  Jazyky: ruský, český

verka
 • Věra Roubalová

 • Vedoucí TEP, terapeutka
 • roubalova@inbaze.cz
 • Již přes dvacet let se věnuji práci s migranty. Nejdříve jako sociální pracovnice a iniciátorka ženských multikulturních skupin. Poté, co jsem absolvovala výcvik v gestalt psychoterapii a Český institut pro supervizi, se věnuji psychoterapeutickému poradenství migrantů v češtině a v ruštině. Můžete se na mě obrátit s vašimi problémy, traumaty, s pocity osamělosti, bezmoci, smutku ale i naštvání a vzteku. Spolu s vámi se můžeme pokusit najít cestu ke změně, abyste se cítili lépe a spokojeně. Můžeme si spolu v bezpečí a důvěře popovídat.

_IGP2021
 • Helena Masníková

 • Koordinátorka ClubIn a PR managerka
 • masnikova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem sociální antropologii, kde jsem se věnovala problematice gender a nucené migrace. Z akademické sféry jsem se přesunula do InBáze, kde mám aktuálně na starosti práci s mládeží, produkci festivalu RefuFest a public relations.   

  Jazyky: anglický, francouzský, ruský, český

jana-vlastnikova-110x137
 • Jana Vlastníková

 • Koordinátorka dobrovolníků
 • vlastnikova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem Gender a politiku rovnoprávnosti na Univerzitě Valencie ve Španělsku, rovněž jsem zde prošla ročním kurzem Interkulturní komunitní mediace v Červeném kříži. Mám zkušenosti z nevládních organizací věnujících se integraci cizinců (Valencia ACOGE, Centro de Apoyo a la inmigración), v InBázi jsem dříve pracovala v projektu „Formování profese interkulturní pracovník/ce“, v současnosti jsem koordinátorkou dobrovolníků a doučování. Působím jako komunitní tlumočnice a interkulturní pracovnice pro španělsky mluvící migrantky a migranty, jsem členkou Asociace pro interkulturní práci, z. s.

  Jazyky: španělský, anglický, český

00_Foto_Kristyna Fialova
 • Kristýna Fialová

 • Koordinátorka programů pro mladší děti
 • fialova@inbaze.cz
 • Mám více než desetiletou zkušenost s prací s dětmi od předškolního věku až po středoškoláky. Vystudovala jsem etnologii, slovanské jazyky a pedagogické minimum na FF UK, dvouletý výcvik pro lektory osobnostní a sociální výchovy a dvouletý arteterapeutický kurz. Ve volném čase se věnuji keramice. V InBázi mám na starosti koordinaci programů pro děti ve věku 5 až 11 let a lektorování Ateliéru.

  Jazyky: anglický, ruský, srbský, český

Katka Douděrová
 • Kateřina Douděrová

 • Vedoucí interkulurního klubu
 • douderova@inbaze.cz
 • V InBázi jsem pracovala v roce 2014 jako sociální pracovnice pro rodiny s dětmi. Od roku 2015 jsem zde začala pracovat jako dobrovolnice a plně se věnovala pozici asistentky pedagoga. Nyní se do InBáze vracím jako vedoucí interkulturního klubu pro mladší děti. 

1935677_100466946639063_6977334_n
 • Blanka Charvátová

 • Metodička doučování pro děti a mládež
 • charvatova@inbaze.cz
 • Věnuji se doučování českého jazyka již více než 5 let. Zaměřuji se jak na děti tak i na dospělé a baví mě zdokonalovat výukové materiály tak, aby co nejlépe sloužily svému účelu.