InBáze, z.s.

říjen – leden KURZ čeština pro práci

15. října 2017 | Aktuality

Kurz ČEŠTINA PRO PRÁCI

V  kurzu postupně zazní všechna témata spojená se zaměstnáním. Výuka se zaměří jak na rozvoj slovní zásoby (odborné termíny), tak i na zlepšení psaného projevu. Velká pozornost je věnována administrativní korespondenci (např. jak správně oslovovat, čím se liší psaná a mluvená forma jazyka, jaká jsou specifika formálního stylu řeči).

Kurz nabízí obsáhlé studijní materiály, které byly převzaté z vícero učebnic. Výhodou je také to, že se pracuje s autentickými texty.

Parametry kurzu včetně podmínek k registraci uvádíme v pozvánce.

TÉMA 1 PROČ SE UČÍTE ČESKY

TÉMA 2 VZDĚLÁVÁNÍ

TÉMA 3 JAK NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ

TÉMA 4 ŽIVOTOPIS

TÉMA 5 PŘIJÍMACÍ POHOVOR

TÉMA 6 NASTUPUJI DO ZAMĚSTNÁNÍ

TÉMA 7 PODNIKÁNÍ

TÉMA 8 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

TÉMA 9 LÉKAŘSKÁ PÉČE

SLOVNÍČEK GRAMATICKÝCH TERMÍNŮ

Kurz realizujeme v rámci projektu Nový začátek – zlepšení postavení žen migrantek na trhu práce, financovaného Evropským sociálním fondem.

V rámci projektu provádíme jazykové a vzdělávací kurzy, poskytujeme kariérové poradenství, realizujeme večery věnované jednotlivým profesím (career talks), nabízíme řadu dalších služeb dle individuálních potřeb.

Máte dotazy ohledně projektu nebo kurzu, kontaktujte Irinu Yurkevich (+420 733 785 945, yurkevich@inbaze.cz).