InBáze, z.s.

Psychosociální poradenství (TEP)

TEP – Terapie příchozích

 

Již od začátku roku 2012 nabízí InBáze z.s. terapii příchozím, migrantům všech druhů pobytu.

Pokud si potřebujete v bezpečí popovídat, cítíte se smutní, nebo opuštění či nešťastní, jste bezradní, traumatizovaní, máte vztahové problémy, přijďte si popovídat s terapeuty TEPu do InBáze.

Terapie probíhá v češtině, ruštině, angličtině, francouzštině, uzbečtině, němčině a španělštině.

 

Naši terapeuti

verka
 • Věra Roubalová Kostlánová

 • vedoucí TEP, terapeutka
 • roubalova@inbaze.cz
 • Již přes dvacet let se věnuji práci s migranty. Nejdříve jako sociální pracovnice a iniciátorka ženských multikulturních skupin. Poté, co jsem absolvovala výcvik v gestalt psychoterapii a Český institut pro supervizi, se věnuji psychoterapeutickému poradenství migrantů v češtině a v ruštině. Můžete se na mě obrátit s vašimi problémy, traumaty, s pocity osamělosti, bezmoci, smutku ale i naštvání a vzteku. Spolu s vámi se můžeme pokusit najít cestu ke změně, abyste se cítili lépe a spokojeně. Můžeme si spolu v bezpečí a důvěře popovídat.

  jazyky: čeština, ruština

katerina
 • Kateřina Duchoňová

 • psychiatrička
 • duchonova@inbaze.cz
 • Jmenuji se Kateřina Duchoňová a pracuji jako psychiatrička v Ústřední vojenské nemocnici Praze, momentálně na plný úvazek v ambulantní části, v minulosti jsem delší dobu pracovala na psychiatrických odděleních s různým zaměřením včetně oddělení psychoterapeutických. Ve své práci pomáhám klientům pomocí léků, pokud je to nutné, ale také psychoterapeuticky, záleží vždy na tíži stavu a vzájemné domluvě, snažím se pracovat s empatií a pochopením různých pohledů na svět, tak aby to bylo pro klienty co nejpřijatelnější, zaměřuji se často na podpůrné doprovázení a práci s tělesným prožíváním nebo více hlubinně pomocí imaginací v zrelaxovaném stavu.Momentálně bych měla prostor především na psychiatrické konzultace, krizovou intervenci a krátkodobější terapii. Zajímají mě lidé z rozmanitých kultur, proto bych chtěla nabídnout svoji pomoc nově příchozím do České republiky. Pracovala jsem v minulosti jako dobrovolnice v západoafrické Guineji a během studia medicíny jsem stážovala v nemocnicích v Egyptě a Libanonu.

  jazyky: čeština, angličtina, němčina a částečně francouzština

TEP-medailonek-Viktor -foto14
 • Viktor Pasnichenko

 • terapeut
 • pasnichenko@inbaze.cz
 • Pracuji s problémy ve vztazích mužů a žen, rodičů a dětí, s problémy sociální adaptace, kariéry a rozvoje vlastního podnikání, osobními krizemi, úzkostmi a stresy. Mám více než 26 let praxe psychologické práce. 

  Byl jsem vyškolen a mám zkušenosti z práce s imigranty ze začátku „třetí vlny“ migrace do Izraele. Mám vlastní zkušenost s adaptací na život v České republice. 

  Při práci s imigranty se věnuji posílení jejich vnitřních zdrojů, při hledání východiska ze složité situace a vystavění úspěšného životního scénáře při adaptaci v novém prostředí.

  Jazyky: česky, rusky, ukrajinsky. 

anicka
 • Anna Medvedeva

 • psycholožka, psychoterapeutka
 • medvedeva@inbaze.cz
 • Narodila jsem se v Bělorusku (Minsk) a do České republiky přestěhovala před 5 roky, především za studiem psychologie a psychoterapie. Mám za sebou katedru psychologie a speciální pedagogiky na Univerzitě Karlove v Praze a pokračuju ve studiu, jsem v posledním ročníku magisterského oboru psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze. Současně jsem participant akreditovaného psychoterapeutického výcviku. V práci se usiluju o vytvoření rovnoprávného vztahu mezi klientem a terapeutem, kde klient je aktivním spolupracovníkem, nikdy pasivním posluchačem. Snažím se o vytvoření vřelého a důvěrného prostředí. Ráda využívám  relaxační techniky (práce s tělem, dechem) pro uvolnění fyzického a psychického napětí. K terapii migrantů mě přivedla vlastní bohatá zkušenost jako přistěhovalce, na vlastní kůži jsem vyzkoušela radosti a starosti bytí v nové zemi.

  Jazyky: český, ruský, běloruský, anglický.

muchiba
 • Mukhiba Yakubova

 • terapeutka
 • yakubova@inbaze.cz
 • Jsem psycholožka a nyní jsem v psychoterapeutickém výcviku Integrace v psychoterapii. Svůj úkol vidím v provázení klienta jeho krizí, v pomoci klientovi rozpoznat v krizi poselství, přeměnit problém ve výzvu a najít potenciál a sílu, s pomocí kterých klient by se dokázal  vypořádat se svou situací. Jsem cizinka a dobře vím, co je to nepohodlí cizí země. Samota, bolest, strach, úzkost, nedůvěra v sebe a své síly – tedy to, s čím se může v životě setkat každý a s čím se samozřejmě velmi často setkává cizinec. Zaměření mé práce: řešení osobních problémů a konfliktů; apatie, sklíčenost, osamělost; problémy v milostných a přátelských vztazích; pomoc při hledání sebe sama a smyslu života; těžkosti při důležitých rozhodnutích a ve složitých situacích.

  jazyky: ruština, uzbečtina

Bez názvu
 • Jakub Kuchař

 • terapeut
 • kuchar@inbaze.cz
 • Narodil jsem se v Praze a na FF UP v Olomouci vystudoval jednooborovou psychologii. V současné době jsem v psychoanalytickém výcviku. Kromě psychoterapie, psychologie a jejich přesahů mě zajímá kultura, filmy, divadlo apod. V rámci Střediska výchovné péče Praha 2 mohu s mými kolegy poskytovat psychologické a výchovné poradenství dětem, dospívajícím i celým rodinám migrantů. Dále pracuji také v soukromém zdravotnickém zařízení a psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata. Mezi migranty v Praze mám několik přátel a sám mám zkušenost s kulturním šokem během ročního studia v USA.

  jazyky: angličtina

DSC04297
 • Kateřina Pěkná

 • terapeutka
 • pekna@inbaze.cz
 • Pocházím z Prahy, vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V současnosti pracuji v dětském domově se školou a Středisku výchovné péče Dvojka, v Praze 2, Jana Masaryka 16, jako terapeutka. Jsem absolventkou sebezkušenostního výcviku SUR, v součastné době se účastním výcviku v systemické rodinné terapii v Motole.V rámci své profese mohu nabídnout poradenství, pomoc nebo „jen povídání“ především rodinám s dětmi, dospívajícím a mladým dospělým. 

  Motto: „Domov máme ve své hlavě…“ Roger Kennedy

  jazyky: čeština, ruština

lukas_radostny
 • Lukáš Radostný

 • terapeut, kouč
 • radostny@inbaze.cz
 • Narodil jsem se v Praze a vystudoval obor obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Deset let se věnuji podpoře migrantů ve vzdělávání jako odborný pracovník obecně prospěšné společnosti META. Současně provozuji soukromou praxi jako kouč a psychoterapeut. V rámci TEP nabízím obě služby. Koučování je vhodné v případech, kdy hledáte pro svůj život správné nasměrování, chystáte se udělat důležité rozhodnuti či potřebujete podpořit v naplňování svých plánů. V terapeutické práci vycházím z psychoterapeutických přístupů zaměřených na práci s tělem (body psychoterapie). Terapeutický rozhovor tak může být obohacen (v případech, kdy je to přínosné) o cvičení podporující správné dýchání, relaxační techniky a cvičení věnovaná vnitřní všímavosti (mindfulness). 

  jazyky: čeština, angličtina

_dsc1788
 • Sandra Gembčíková

 • psycholožka
 • gembcikova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem kulturologii a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik v kognitivně-behaviorální terapii. Nyní pracuji jako psycholožka na Psychosomatické klinice na Praze 6, kde se věnuji diagnostice, individuální psychoterapii s dospělými klienty a kurzům asertivity. Dlouhodobě se zajímám o problematiku migrace, interkulturní komunikace a o zkušenosti lidí, kteří opustili svůj domov a hledají své místo v novém prostředí. Mezi obtíže, se kterými se na mě můžete obrátit, patří například pocity úzkosti nebo nadměrného strachu, problémy v mezilidských vztazích, bezradnost a absence opory v náročných životních situacích apod.

  jazyky: čeština a angličtina

received_890660447701118
 • Peter Pöthe

 • psychoterapeut dětí a dospívajících
 • peter.pothe2@gmail.com
 • MUDr. Peter Pöthe, psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut dětí a dospívajících, ve své soukromé praxi se zabývá psychickou traumatizací a věnuje se terapii a poradenství rodičům a dětem s poruchami emočního prožívání a chování. Mluví česky, anglicky a maďarsky, více na www.dr-pothe.com.

  jazyky: čeština, angličtina, maďarština

unnamed
 • Petr Novák

 • terapeut a kouč
 • novak@inbaze.cz
 • Pocházím z jižní Moravy. Mám dvacet let manažerských zkušeností s prací v mezinárodních společnostech. Absolvoval jsem akreditovaný výcvik koučování u QED Group a v současné době dokončuji výcvik v rodinné terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny. Pracuji jako kouč, rodinný  a párový terapeut. V rodinné terapii se zaměřuji na podpoření vztahů, vzájemného vnímání a komunikace v rodině.  V koučování se  snažím být průvodcem, který klientům pomáhá zorientovat se v jejich současné životní nebo profesní situaci. Podporuji  klienty, aby využívali vše co se v životě naučili, byli aktivní, čerpali ze svých zkušeností a svého talentu. To posiluje jejich důvěru ve vlastní schopnosti, samostatnost.

  jazyky: čeština a angličtina

p2190611
 • Irena Sgallová

 • psychiatrička, psychoterapeutka
 • sgallova@inbaze.cz
 • Pocházím z Prahy. Více než dvacet pět let pracuji jako psychiatrička, patnáct let i jako psychoterapeutka. Absolvovala jsem výcvik PCA (psychoterapie a poradenství zaměřené na člověka), a psychodynamický výcvik v Rafael Institutu zaměřený na trauma. Pracovala jsem v psychiatrických nemocnicích v Beřkovicích a Bohnicích, v Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset a v Denním sanatoriu Fokus, kde jsem se zaměřovala na klienty s poruchou osobnosti. Nyní pracuji ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová. Zde se převážně věnuji individuální psychoterapii, dělám i stacionární terapii a psychiatrickou ambulanci. Zaměřuji se na práci s traumatizovanými klienty, včetně klientů původem z jiných zemí. Pracuji pouze s dospělými lidmi.

  Ve svém volném čase ráda cestuji, baví mě poznávat život v dalších zemích. S rodinou jsme žili v Izraeli, Nizozemí a USA.

  V rámci střediska psychoterapeutických služeb Břehová nyní mohu poskytovat dospělým migrantům psychiatrické konzultace, v omezeném množství individuální psychoterapii a psychiatrickou ambulanci.

  jazyky: čeština, angličtina

P71018-175200
 • Nataliia Shyshlova

 • psycholožka
 • shyshlova@inbaze.cz
 • Jsem diplomovaný psycholog, učitel, poradce (se zaměřením na Gestalt terapii, arteterapii, atd.) pomáhám těm, kteří trpí domácím násilím a dalšími problémy.

  Můj velký zájem spočívá v oblasti sebeurčení člověka, volbě jeho cesty, harmonického, tvůrčího života, vztahů a psychického blaha. Nejsem fascinována kulturními a sociálně-psychologickými rozdíly a rozpory mezi lidmi, ale jejich mnohostrannými podobnostmi, které napomáhají vzájemnému obohacení a rozvoji.

  Jako poradní psycholog pracuji s dětmi i dospělými na širokém spektru problémů a otázek, které vznikají v životě velkých a malých migrantů.

  jazyky: čeština, ruština, ukrajinština

Foto Karolina 1
 • Karolína Borecká

 • psychoterapeutka
 • borecka@inbaze.cz
 • V psychoterapii se snažím především o vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém klient postupně dojde k tomu, co je v jeho životě podstatné, co mu vyhovuje/nevyhovuje, po čem touží, a co by rád změnil. Věnuji pozornost emocím, tělesnému prožívání i myšlení.

  V současné době mám za sebou 3 roky výcviku v Gestalt terapii. Vystudovala jsem klinickou psychologii v USA, kde jsem dlouhodobě žila a v rámci své školní praxe pracovala s lidmi trpícími úzkostmi, depresí, somatickými problémy, krizí při hledání identity… Mnozí z mých klientů byli přistěhovalci ze španělsky mluvících zemí.

  jazyky: čeština, angličtina, španělština