InBáze, z.s.

Kurzy ČJ pro děti a doučování

Dětem nabízíme kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny.

Kurzy českého jazyka

Kurz češtiny děti 8 – 12 let / Úroveň pokročilí začátečníci (A1/1)

30. 9. – 18. 12. 2019

Kdy: pondělí a středa 15.30 – 17.00 hod.

Kde: InBáze, Legerova 50, Praha 2

KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

Kontakt

Blanka Charvátová / lektorka kurzů českého jazyka

e-mail: charvatova@inbaze.cz, cestina@inbaze.cz

tel: +420 605 954 081

Individuální doučování

Dětem nabízíme individuální doučování českého jazyka formou setkávání s  dobrovolníkem/cí InBáze jednou týdně buď v prostorách našeho komunitního centra (Legerova 50), nebo po domluvě u dítěte doma či ve veřejných prostorách (jako jsou například knihovny).

Do programu můžeme zařadit pouze děti, které doloží vyšetření z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Plán pedagogické podpory, který na žádost rodičů vystaví škola.

Doučování je zdarma a je přednostně poskytováno rodinám, které si nemohou platit komerční doučování.

Kontakt

Vilena Taraskina / koordinátorka doučování

e-mail: taraskina@inbaze.cz

Programy pro děti podporují:

logo     logo-msmt