InBáze, z.s.

Kurzy ČJ pro děti a doučování

Dětem nabízíme kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny.

Kurzy českého jazyka

Víkendové kurzy češtiny

  • pro děti od 6 do 11 let
  • 15 víkendů (pátek a sobota) / 30 hodin
  • cena za kurz 1 200 Kč (A1)  / 1 500 Kč (A0+)

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. 

Čeština v akci

  • Pravidelná nedělní setkávání 1x měsíčně.
  • Seznamování s českou kulturou, přírodou a historii formou výletů a jiných aktivit, rozšiřování slovní zásoby. 
  • Čeština v akci je zdarma.

Kontakt

Blanka Charvátová

lektorka kurzů českého jazyka

e-mail: charvatova@inbaze.cz, cestina@inbaze.cz

tel: +420 605 954 081

Individuální doučování

Dětem nabízíme individuální doučování českého jazyka formou setkávání s  dobrovolníkem/cí InBáze jednou týdně buď v prostorách našeho komunitního centra (Legerova 50), nebo po domluvě u dítěte doma či ve veřejných prostorách (jako jsou například knihovny).

Do programu můžeme zařadit pouze děti, které doloží vyšetření z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Plán pedagogické podpory, který na žádost rodičů vystaví škola.

Doučování je zdarma a je přednostně poskytováno rodinám, které si nemohou platit komerční doučování.

Kontakt

Jana Vlastníková

koordinátorka doučování

e-mail: vlastnikova@inbaze.cz

tel: +420 733 785 679

Programy pro děti podporují:

logo     logo-msmt