InBáze, z.s.

HLEDÁME TERÉNNÍHO INTERKULTURNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

19. září 2019 | Aktuality

Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

Terénní interkulturní pracovník/pracovnice

Posláním InBáze je pomáhat cizincům a jejich rodinám v životě v České republice, vytvářet bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Co nabízená pozice obnáší?

 • Přímá práce s klienty spadajícími do cílové skupiny.
 • Poskytování odborných služeb interkulturní práce prostřednictvím terénní práce a asistenčních služeb při jednání klientů s třetími stranami (např. úřady, školy, NNO a další instituce).
 • Příprava a realizace individuálního plánu podpory klienta v rámci případové práce s klientem, který je veden elektronické podobě prostřednictvím databáze ARUM.
 • Spolupráce s dalšími odbornými pracovníky v rámci projektu (terénní sociální pracovník, právník, sociálně aktivizační pracovník) nebo v rámci dalších služeb InBáze (psycholog, terapeut, pracovní poradce apod.).
 • Zaměření na práci s konkrétní komunitou v rámci cílové skupiny, která je charakterizována mateřským jazykem či kulturním zázemím (např. ruskojazyčná, Vietnamská, či anglicky hovořící komunita, příp. národnostní komunita – občané Vietnamu, Ruské federace, Ukrajiny, USA, Kanady, Číny apod.).
 • Realizace adaptačně-integračních kurzů a exkurzí a poskytování jazykové, kulturní a odborné podpory účastníkům těchto aktivit. Spolupráce s dalšími odbornými pracovníky, kteří se na přípravě kurzů podílejí (metodik a specialista adaptačně integračních aktivit, lektoři, tlumočníci).

 

Místo výkonu práce: hl. m. Praha

 Co od Vás požadujeme? 

 • splnění kvalifikace pro výkon interkulturní práce a / nebo dosažené VOŠ či VŠ vzdělání na bakalářském stupni humanitního zaměření (optimálně v rámci splnění kvalifikace dané zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);
 • jazykovou způsobilost v českém a dalším cizím jazyce na úrovni umožňující profesionální komunikaci (ČJ rodilý mluvčí nebo alespoň B2, další jazyk min. C1);
 • samostatnost, flexibilita a odolnost vůči stresu;
 • komunikační dovednosti;
 • trestní bezúhonnost;
 • ochotu učit se novým věcem;
 • zkušenosti s prací v neziskovém sektoru a/nebo zkušenost v oblasti sociální práce v přímé péči výhodou;
 • zkušenosti v oblasti cílové skupiny migrantů a/nebo vlastní migrační zkušenost výhodou.

Co nabízíme?

 • smysluplnou a zajímavou práci v přátelském prostředí;
 • možnost rozvoje, včetně dalšího vzdělávání;
 • zaškolení, supervize, intervize, teambuilding;
 • příjemný pracovní kolektiv;
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s možností jejího prodloužení;
 • 4 + 1 týden dovolené, sick days, občasnou práci z domova („homeoffice“).

 

Zahájení výkonu práce: od 01. 12. 2019

Výše úvazku: 0,5 (20h/týdně)

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis (cca polovina A4) v českém a anglickém jazyce, nejpozději do pátku 11.10.2019. na e-mail: marquez@inbaze.cz.

K ústnímu pohovoru budou přizvání pouze vybraní uchazeči / uchazečky, kteří / které splňují výše uvedené požadavky.

 

InBáze, z. s. si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného z uchazečů / uchazeček, či VŘ v jeho průběhu zrušit. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s jejich uchováváním po dobu výběrového řízení.