InBáze, z.s.

Dobrovolníci

Aktuální pozice pro dobrovolníky, stážisty a zájemce o odbornou praxi:

 • první kontakt, recepce, office manager ( podmínkou je disponibilita alespoň 4 hodiny týdně v běžné pracovní době)
 • podpora právního týmu ( podmínkou je orientace ve veřejné správě nebo správním právu)
 • průvodce cizinců, asistence, trávení volného času
 • tlumočení a překlad z/do angličtiny, arabštiny, španělštiny, ruštiny, atd.
 • doučování českého a anglického jazyka (dětí i dospělých), předmětů ve škole a pomoc s organizováním komunitních a volnočasových aktivit (v těchto případech se jedná o zařazení do databází ochotných dobrovolníků, jež můžeme požádat o výpomoc, pokud bude potřeba na straně klienta)

Pokud máte zájem o nějaké z výše uvedených pozic, prosíme uveďte je v „poznámkách“ v dobrovolnickém formuláři níže na stránce.

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouholetou tradici, sahající až k samotnému založení organizace, a je tedy nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování jejího poslání a cílů.

Všem dobrovolníkům se snažíme poskytovat vhodné zázemí a podmínky a doufáme, že jejich činnost přináší radost nejen klientům komunitního centra, ale i jim samotným. 

Dobrovolnický program InBáze je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. S dobrovolníky, kteří mají zájem působit v InBázi dlouhodoběji, uzavíráme dohodu o spolupráci a pojišťujeme je pro případ úrazu či způsobené škody u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

Dobrovolníci v InBázi, z. s. spolupracují především na následujících projektech:

 

1) Komunitní centrum InBáze

 • Pravidelné programy pro děti a mládež (Atelier InBáze, setkávání klubu teenagerů ClubIn, návštěvy kulturních akcí, jednodenní akce pro rodiny s dětmi v Praze a blízkém okolí)
 • Doučování dětí i dospělých (pravidelné individuální doučování, zpravidla v rozsahu jedné hodiny týdně)
 • Multikulturní ženské skupiny „Kruhy“ (účast na pravidelných setkáních ženské skupiny, skupiny pro maminky s dětmi nebo skupiny pro seniorky Babí léto)

 

2) Mimopražské akce InBáze

 • Pobytové akce pro děti a mládež (víkendové pobyty, letní tábory)
 • Letní pobyt ženských skupin
 • Oslavy svátků (advent, masopust, Velikonoce)

 

3) RefuFest v Praze a na Hradě Točník (do roku 2014 se mimopražský RefuFest konal v jihočeských Rakovicích)

 • Multikulturní open-air festival s širokým uplatněním pro dobrovolníky

 

Dobrovolníkům nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci, možnost podílet se na programech InBáze, z. s.
 • možnost bližšího seznámení se s komunitami cizinců, kteří se rozhodli žít i se svými rodinami v ČR
 • účast na kulturních a vzdělávacích akcích, směřujících k poznávání jiných kultur
 • prostor pro uplatnění svých znalostí a dovedností a pro realizaci vlastních nápadů
 • pomoc koordinátora dobrovolníků a sociálních pracovníků při řešení problémů spojených s dobrovolnickou prací 
 • školení a týmové supervize

Máte zájem stát se dobrovolníkem InBáze?

Pokud máte zájem zapojit se jako dobrovolník do našich programů, kontaktujte prosím koordinátorku dobrovolníků Kristýnu Fialovou na e-mail fialova@inbaze.cz. 

Zároveň můžete vyplnit následující formulář a my se vám obratem ozveme.

Formulář pro zájemce o dobrovolnickou činnost v InBázi