InBáze, z.s.

Dobrovolníci/ce

Aktuální pozice pro dobrovolníky, stážisty a zájemce o odbornou praxi:

 • DOUČOVÁNÍ českého jazyka dětí (individuální forma, 1x týdně)
 • MLADŠÍ DĚTI: dobrovolník/ce na volnočasové kluby pro mladší děti (5-11 let), víkendové akce či výlety
 • STARŠÍ DĚTI: pravidelné akce, víkendovky i tábor se skupinou dětí 11-14 let ClubIn,
 • KOMUNITNÍ AKTIVITY: pomoc při jednorázových akcích – oslavy svátků, workshopy, výlety, komunitní stolování a další. 
 • POTRAVINOVÁ BANKA: řidič, který by 1×14 dní v pondělí či úterý dopoledne přivezl naším autem potraviny z potravinové banky do komunitního centra
 • pomoc při rozdělování potravinové pomoci každé úterý 11-14h
 • podpora právního týmu pro studenty VŠ (podmínkou je orientace ve veřejné správě nebo správním právu, vhodné pro studenty/ky práva)

leták_DOUČOVÁNÍ_2018

Spolupráce s dobrovolníky má v rámci InBáze dlouholetou tradici, sahající až k samotnému založení organizace, a je tedy nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování jejího poslání a cílů.

Všem dobrovolníkům se snažíme poskytovat vhodné zázemí a podmínky a doufáme, že jejich činnost přináší radost nejen klientům komunitního centra, ale i jim samotným. 

Dobrovolnický program InBáze je akreditován Ministerstvem vnitra ČR. S dobrovolníky, kteří mají zájem působit v InBázi dlouhodoběji, uzavíráme dohodu o spolupráci a pojišťujeme je pro případ úrazu či způsobené škody u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

Dobrovolníci/ce v InBázi, z. s. spolupracují především na následujících projektech:

 

1) Komunitní centrum InBáze

 • Pravidelné programy pro děti a mládež (Atelier InBáze, setkávání klubu teenagerů ClubIn, návštěvy kulturních akcí, jednodenní akce pro rodiny s dětmi v Praze a blízkém okolí)
 • Doučování dětí i dospělých (pravidelné individuální doučování, zpravidla v rozsahu jedné hodiny týdně)
 • Multikulturní ženské skupiny „Kruhy“ (účast na pravidelných setkáních ženské skupiny, skupiny pro maminky s dětmi nebo skupiny pro seniorky Babí léto)
 • Oslavy svátků (advent, masopust, Velikonoce)

2) Mimopražské akce InBáze

 • Pobytové akce pro děti a mládež (víkendové pobyty, letní tábory)

3) RefuFest v Praze 

 • Multikulturní open-air festival s širokým uplatněním pro dobrovolníky

Dobrovolníkům nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci, možnost podílet se na programech InBáze, z. s.
 • možnost bližšího seznámení se s komunitami cizinců, kteří se rozhodli žít i se svými rodinami v ČR
 • účast na kulturních a vzdělávacích akcích, směřujících k poznávání jiných kultur
 • prostor pro uplatnění svých znalostí a dovedností a pro realizaci vlastních nápadů
 • pomoc koordinátora dobrovolníků a sociálních pracovníků při řešení problémů spojených s dobrovolnickou prací 
 • školení, týmové i individuální supervize, pojištění
 • reference, potvrzení o praxi

dobrovolnikem-page-001

Máte zájem stát se dobrovolníkem/cí InBáze?

Pokud máte zájem zapojit se jako dobrovolník/ce do našich programů či v případě zájmu o absolvování odborné stáže nebo praxe v naší organizaci kontaktujte, prosím, koordinátorku dobrovolníků Vilenu Taraskinu na e-mailu taraskina@inbaze.cz.

V případě zájmu doučovat jako dobrovolník/ce češtinu děti kontaktujete koordinátorku individuálního doučování Janu Vlastníkovou na e-mail vlastnikova@inbaze.cz.

Dobrovolníky/ce, kteří se zapojí do organizace letošního festivalu RefuFest, vede produkční festivalu Ekaterina Kokkalou, e-mail kokkalou@inbaze.cz.