InBáze, z.s.

9. 12. MOSTY KE KUBĚ – BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ

29. listopadu 2017 | Aktuality

Vyprávěné a tvořivé zprácování pohádek z Kuby

V první části dílny děti uslyší kubánskou pohádku v češtině a ve španělštině v podání slečny Zaydee Cabrera Pérez.

Následně si děti vyzkouší jednoduché taneční prvky kubánského tance salsa a po menším občerstvení bude následovat výtvarná dílna, ve které si vyrobíme barevné masky.

Akce je určená dětem od 5 let výše a je zcela zdarma.

Počet účastníků je omezen. Je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném kontaktu: Petra Holubářová, e-mail: holubarova@inbaze.cz
tel.: 602 779 464.