InBáze, z.s.

19. 7. BESEDA O čem jsou ženské skupiny Kruhy?

14. července 2017 | Aktuality

O ČEM JSOU ŽENSKÉ SKUPINY KRUHY

Multikulturní skupiny KRUHY probíhají v InBázi již mnoho let, pro mnoho žen představují určitou kotvu v jejich životní nejistotě.

Ženy na naše skupiny mohou přijít vždy, bez předchozího ohlašování, nachází zde přijetí, bezpečí, podporu, v případě potřeby i obejmutí.

A jak to vlastně vzniklo?

O tom Vám poví sama zakladatelka skupin psychoterapeutka Věra Roubalová Kostlánová.

Po vyprávění o historii, smyslu a přesahu této skupinové aktivity se dostaneme až k současnosti, popisu třech typů skupin probíhajících nyní v InBázi, o nichž uslyšíte od vedoucí skupiny Babí léto Martiny Hrdličkové.

Beseda je otevřená široké veřejnosti. Naším tématem je sice význam ženských skupin, účastníky besedy však rozhodně neomezujeme na čistě ženské publikum. Vítáme tedy všechny zájemce o diskusi, zejména ty, kteří se nebojí zeptat.

Skupiny se vyvíjí a mění, tak jako se vyvíjí a mění naše společnost. Jedno však zůstává, a sice Otevřený bezpečný prostor jak pro příchozí, tak pro ženy Češky.